Διαδικασία και δικαιολογητικά για Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461

Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας
α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017.

Banner για το ΕΣΠΑ
Scroll To Top