Εμπιστευτείτε

τις γνώσεις & την πολυετή εμπειρία μας

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και επίβλεψη κάθε είδους μηχανολογικής μελέτης, παρέχοντας τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και τις οδηγίες που χρειάζονται ώστε να κατασκευαστούν οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιριακού έργου, με άρτιο τεχνικοοικονομικά τρόπο. Δίνουμε έμφαση στη διαμόρφωση της βέλτιστης λύσης, έχοντας...
Κατασκευάζουμε τα έργα σας με υλικά που πληρούν όλες τις προδιαγραφές και ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Αναλαμβάνουμε επιπλέον την ανακαίνιση της κατοικίας ή και του επαγγελματικού σας χώρου, με κύριο γνώμονα την ενεργειακή αναβάθμισή του. Εκπονώντας όλες τις απαραίτητες...
  Άδεια Μικρής Κλίμακας Άδεια Δόμησης Άδεια Λειτουργίας Επιχειρήσεων Ενεργειακή Επιθεώρηση (Πιστοποητικό Ενεργειακής Απόδοσης) Τοπογραφικά Διαγράμματα Βεβαίωση Μηχανικού Η βεβαίωση μηχανικού ή βεβαίωση νομιμότητας, είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4178/2013 σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που...
Banner για το ΕΣΠΑ
Scroll To Top