Φωτοβολταικά

Η ηλιακή ακτινοβολία, αποτελεί μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον, η χρήση της οποίας είναι πλέον στις μέρες μας ευρέως διαδεδομένη σε μεγάλης αλλά και μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις. 

Η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας και η μετατροπή της σε ενέργεια γίνεται μέσω των Φωτοβολταϊκών συστημάτων (Φ/Β) που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Ένα τυπικό Φωτοβολταϊκό Σύστημα αποτελείται από το Φ/Β πάνελ και τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται. Η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει πάνω στα πάνελ και αυτά μετατρέπουν ένα ποσοστό μέχρι και 25% σε ηλεκτρική ενέργεια. Η διαδικασία αυτή γίνεται χωρίς εξαγωγή ρίπων, πρόκληση θορύβου ή επιπλέον κόστος από αυτό που απαιτείται για την εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος.

Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν πλέον ευρεία χρήση και σε οικιστικό επίπεδο. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους για ηλεκτρισμό στην κατοικία τους ή στην επιχείρηση τους. Στην Ελλάδα από το 2008 το Υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά σε στέγες και δώματα” οικιών και επιχειρήσεων ( έως 10 άτομα εργατικό δυναμικό) με μέγιστη παραγωγή τα 10KW και αφορά εγκατάσταση σε στέγες και ταράτσες.

Το εγκατεστημένο Φ/Β σύστημα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στο κτίριο που τοποθετείται ενώ παράλληλα μπορεί να αποφέρει και κέρδος στον ιδιοκτήτη, ο οποίος βλέπει το κόστος εγκατάστασης να αποσβένεται καθώς η αξία της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας συμψηφίζεται με αυτή που καταναλώνεται και η διαφορά πιστώνεται στον ιδιοκτήτη. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα Φ/Β :

 • Αποτελούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ως εκ τούτου είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
 • Λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς παραγωγή θορύβου, με ελάχιστο κόστος συντήρησης.
 • Δεν απαιτούν κάποια ειδική άδεια ή κατασκευή δομικής φύσεως παρά μόνο μελέτη από αρμόδιο μηχανικό. 
 • Δεν υπάρχει κάποια φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση του ωφελούμενου από την παραγωγή ενέργειας καθώς τα έσοδα που προκύπτουν είναι αφορολόγητα.
 • Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία ως προς την λειτουργία και την αποδοσή τους.
 • Η ενεργειακή ανεξαρτησία του χρήστη είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των Φ/Β συστημάτων. Το κόστος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β συστήματα είναι σήμερα χαμηλότερο απο το κόστος αιχμής ισχύος, που χρεώνει η εταιρεία ηλεκτρισμού τους πελάτες της.  
 • Αποτελεί επιδοτούμενη επιλέξιμη δαπάνη σε πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ» 

Είμαστε στη διάθεση σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε διεξοδικά για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη λειτουργία των Φωτοβολταϊκών συστημάτων αλλά και να συντάξουμε πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη για το κόστος επένδυσης και το κέρδος που πρόκειται να έχετε από αυτή.

Η Green Assets προσαρμόζει τις ανάγκες σας πάνω στις λύσεις της πράσινης ενέργειας και δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Επικοινωνήστε μαζί μας και σύντομα θα έχετε όλες τις απαντήσεις που χρειάζεστε ώστε να προβούμε στο επόμενο βήμα της ενεργειακής αυτονομίας σας.

Σας ενδιαφέρουν τα Φωτοβολταϊκά;
Επικοινωνήστε μαζί μας


  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

  Banner για το ΕΣΠΑ
  Scroll To Top