Μηχανολογικές Μελέτες

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και επίβλεψη κάθε είδους μηχανολογικής μελέτης, παρέχοντας τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και τις οδηγίες που χρειάζονται ώστε να κατασκευαστούν οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιριακού έργου, με άρτιο τεχνικοοικονομικά τρόπο. Δίνουμε έμφαση στη διαμόρφωση της βέλτιστης λύσης, έχοντας ως κύριο γνώμονα τη λειτουργικότητα, την απλότητα και την ασφάλεια στην κατασκευή αλλά και τη συντήρηση.

  • Μελέτη – Επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Μελέτη – Επίβλεψη Ενεργειακών εφαρμογών

*Κάθε μηχανολογική μελέτη εκπονείται πάντα βάσει της ισχύουσας εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, ενώ περιλαμβάνει την προκοστολόγηση των υλικών που προδιαγράφονται στη μελέτη.

  • Μελέτη Θέρμανσης, Θερμικών Απωλειών
  • Μελέτη Καυσίμων Αερίων και Διαδικασία Σύνδεσης Κτηρίου με ΕΔΑ Αττικής
  • Μελέτη Ύδευσης – Αποχέτευσης
  • Μελέτη Αερισμού – Κλιματισμού
  • Μελέτη Ενεργειτικής και Παθητικής Πυρασφάλειας
  • Μελέτη Υδραυλικών Έργων
  • Μελέτη Ανελκυστήρων και Ανυψωτικών Συστημάτων
Banner για το ΕΣΠΑ
Scroll To Top