Βεβαίωση Μηχανικού – Άδειες

 

  • Άδεια Μικρής Κλίμακας
  • Άδεια Δόμησης
  • Άδεια Λειτουργίας Επιχειρήσεων
  • Ενεργειακή Επιθεώρηση (Πιστοποητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
  • Τοπογραφικά Διαγράμματα
  • Βεβαίωση Μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού ή βεβαίωση νομιμότητας, είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4178/2013 σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο την μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα.

Ελέγχουμε το ακίνητό σας, πραγματοποιώντας αυτοψίες με ακρίβεια και αξιοπιστία, με απώτερο στόχο την προστασία της επένδυσής σας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Συμβόλαιο ακινήτου
  • Οικοδομική άδεια ακινήτου
  • Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια οικοδομικής αδείας ακινήτου
  • Έγγραφα που αφορούν τυχόν ρυθμίσεις αυθαίρετων χώρων και κατασκευών

* Οι βεβαιώσεις έχουν ισχύ δύο μηνών και πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΤΕΕ, όπου λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση με τον κωδικό του ακινήτου.

 

Banner για το ΕΣΠΑ
Scroll To Top